Välkommen till Arkiv Västmanland

Arkiv Västmanland är den länstäckande organisationen för enskilda arkiv


Om oss

Arkiv Västmanland är den länstäckande organisationen för enskilda arkiv i Västmanland. Vårt syfte är att verka för att arkiven från länets enskilda sektor ordnas, bevaras och tillgängliggörs på ett bra sätt.

Vi har material i depåer i Västerås, Arboga och Fagersta. På alla tre ställen finns möjlighet att ta emot forskare och studiebesök.

På ägarnas uppdrag håller vi även öppet i Svanå bruksarkiv och i Fagersta bruks- och föreningsarkiv.

Vi förmedlar också kontakt med andra arkivförvarare inom och utom länet. Kontakta oss så hjälper vi Dig!

Välkommen till Arkiv Västmanlands nya webbsida

24 september, 2016 Nyheter

Nu har äntligen vår ”ombyggda” webbplats sett dagens ljus. Vi hoppas att Ni tycker den är lätt att navigera i och…

Läs mer →

Pressmeddelande: Invigning av Arkivcentrum Arboga

FÖR GRÄNSLÖSA SAMARBETEN Landshövdingar inviger nyetablerat samarbete över länsgränsen Torsdagen den 29 september 2016 kl 14.00 invigs Arkivcentrum Arboga – resultatet…

Läs mer →

Innovativ arkivsamverkan

18 augusti, 2016 Aktuella projekt, Nyheter

Just nu pågår en fortsättning på projektet, det vill säga ett spännande ”steg 2”. Utvecklingsmedel har erhållits från Statens Kulturråd och…

Läs mer →

Arkivpedagogik – KAK

31 juli, 2016 Aktuella projekt, Elevarbeten

I syfte att hitta nya sätt att arbeta med de primärkällor som återfinns i arkiven drev vi under läsåret 2015-2016 ett…

Läs mer →