Arkivchef sökes (tjänst tillsatt)

21 september, 2018 Efterlysning, Nyheter

ArkivCentrum Örebro län och Arkiv Västmanland är regionala kulturarvsinstitutioner som har i uppdrag att se till att den enskilda sektorns historia bevaras och tillgängliggörs i regionerna. Det handlar om näringslivets, organisationernas och den enskilda människans historia.

Båda arkiven är ideella, medlemsstyrda föreningar. De finansieras via egenfinansiering som hyllavgifter, medlemsavgifter och uppdragsverksamhet samt med verksamhetsbidrag från regionerna, kommunerna och Kulturrådet.

De båda arkivinstitutionerna äger gemensamt Örebro-Västmanland Arkiv AB, där arkivchefen blir anställd. Bolaget bedriver en för arkivinstitutionerna gemensam depå i Arboga. Arbetet i Arboga är under utveckling och här finns möjligheter till spännande satsningar för framtiden.

ArkivCentrum Örebro län är ett av de största enskilda arkiven i Sverige och ett som i många avseenden ligger i branschens framkant. Arkiv Västmanland är något mindre och befinner sig i ett intressant utvecklingsskede, där arkivdepån i Arboga utgör en viktig del.

Arkivchefens främsta och viktigaste uppdrag är att, tillsammans med medarbetarna i de båda arkivinstitutionerna, vidareutveckla de tre verksamheterna och på ett handfast och konkret sätt möta framtidens krav på ett arkiv i framkant!

Arbetsbeskrivning
Som arkivchef är du högsta ansvariga tjänsteman för ArkivCentrum Örebro län, Arkiv Västmanland och Örebro-Västmanland Arkiv AB och ansvarar inför respektive styrelse. Du ska, med hjälp av de två verksamhetsledarna i respektive län, leda arkivens dagliga verksamhet. Vidare gör du verksamhetsplaneringen, har som arbetsgivarrepresentant person- och arbetsmiljöansvar, ansvarar för den löpande ekonomin, samt har huvudansvar för arkivens projektverksamhet. Arbetet är utåtriktat och innebär täta kontakter med arkivbesökare, arkivbildare, medlemsorganisationer och andra samarbetspartners inom och utanför länen. Ett viktigt ansvar är marknadsföring av verksamheterna och att driva arkiven framåt och medverka i utvecklingsprojekt för samtliga tre enheter. Du fungerar också som föredragande och sekreterare i de tre styrelserna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lämplig akademisk examen och som har erfarenhet av utvecklingsarbete och arbetsledning. Har du praktisk erfarenhet av arkivarbete – och utbildning i arkivvetenskap – är det en merit, liksom arbete inom kulturarvssektorn. Eftersom arkivens verksamhet delvis är projektfinansierade är det även en merit om du har erfarenhet av projekthantering; allt ifrån ansökning till slutredovisning. Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper då tjänsten kräver god samarbets- och initiativförmåga, liksom social förmåga och serviceanda. Du ska också kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, samt ha goda IT-kunskaper. Eftersom verksamheten är länsomfattande krävs körkort för bil.

Anställningen
Tjänsten är en heltids tillsvidareanställning i Örebro-Västmanland Arkiv AB. Tillträde snarast eller efter överenskommelse.

Ansökan
Ansökan ska ha inkommit till Örebro-Västmanland Arkiv AB senast 2018-10-26
Löneanspråk ska anges.
Adress: Örebro-Västmanland Arkiv AB, c/o Arkiv Västmanland, Box 158, 721 05 Västerås.

Upplysningar
Upplysningar om tjänsten lämnas av
ArkivCentrum Örebro läns ordförande Birgitta Almgren, tel 070-325 08 41eller vice ordförande Torgny Larsson, tel 070-546 54 05; Arkiv Västmanlands ordförande Iréne Artaeus, tel 021-13 20 74 eller nuvarande arkivchefen Yvonne Bergman, tel 019-777 19 51.

Läs mer om oss på http://www.arkivcentrum.se och http://www.arkivvastmanland.se