Ordning och reda i hembygdsföreningens arkiv

Kursinbjudan Arkiv Västmanland inbjuder till en kurs om ORDNING OCH REDA i hembygdsföreningens arkiv Hembygdsföreningarna bevarar och förvaltar en stor del…

Pressmeddelande: Invigning av Arkivcentrum Arboga

FÖR GRÄNSLÖSA SAMARBETEN Landshövdingar inviger nyetablerat samarbete över länsgränsen Torsdagen den 29 september 2016 kl 14.00 invigs Arkivcentrum Arboga – resultatet…

Innovativ arkivsamverkan

18 augusti, 2016 Aktuella projekt, Nyheter

Just nu pågår en fortsättning på projektet, det vill säga ett spännande “steg 2”. Utvecklingsmedel har erhållits från Statens Kulturråd och…

Arkivpedagogik – KAK

31 juli, 2016 Aktuella projekt, Elevarbeten

I syfte att hitta nya sätt att arbeta med de primärkällor som återfinns i arkiven drev vi under läsåret 2015-2016 ett…