Forskarservice

Arkiv Västmanland välkomnar forskare av alla slag – studenter, skribenter, doktorander, släkt- och bygdeforskare, med flera. Arkiv Västmanland hjälper Dig att finna källorna till Din forskning, både hos oss och hos andra arkivförvarare i Västmanland och resten av landet.

Behöver Du diskutera ämne och inriktning på Din högskoleuppsats? Undrar Du över var man hittar information om torpet Din farfar bodde på? Funderar Du över hur Du skall få reda på mer om Din förenings bakgrund? Kontakta oss!

Som forskare kan Du alltid ringa eller mejla oss för rådgivning. Se vidare under KONTAKT & BESÖK.

ARKIVBESTÅND

Vi har ställt samman arkivbildarregister (med arkivbildare menas det företag eller den förening, organisation, person eller myndighet som producerat arkivalierna i sin verksamhet) som Du kan beställa som PDF-filer via mejl. Observera att listorna EJ gör anspråk på att vara kompletta. Samma arkivbildare kan i en del fall även återkomma flera gånger men under olika namn. Listorna med arkivbildare säger heller inget om hur mycket information som finns deponerat. Arkiven från en del arkivbildare består endast av ett fåtal handlingar medan andra kan omfatta flera hundra hyllmeter material.

Förutom arkivbildare som återfinns i våra egna depåer har vi även arkivbildarregister över Svanå bruksarkiv och Fagersta arkiv, samt en lista över de arkiv som noterats inom ett arkivprojekt som genomfördes hos Västmanlands läns Hembygdsförbund 2008. Under det projektet inventerades och förtecknades stora delar av de arkivsamlingar som återfinns hos länets hembygdsföreningar. Här rör det sig i de flesta fall om arkivfragment - men det kan vara viktiga sådana.

De flesta arkiven är helt öppna för forskning, men vissa har villkor för tillgängligheten. I de fallen måste man ansöka om tillstånd hos arkivägaren.