Länkar

Är det någon länk Du saknar? Eller är det någon som inte fungerar?
Kontakta oss så kan vi kanske lägga till respektive korrigera den.

STATLIGA ARKIV

Filmarkivet i Grängesberg - ligger numera under Kungliga biblioteket
Nationalmuseum - arkivet
Nordiska museet - arkivet
Riksarkivet - Riksarkivet, inklusive landsarkiven och Krigsarkivet 

ANDRA NYTTIGA LÄNKAR

Arbogasamlingen - Arboga kommunbiblioteks söktjänst i lokalsamlingen som omfattar över 1 000 artiklar, filmer och småtryck med anknytning till Arboga.
Bergslagsrötter - Släktforskning i Bergslagen
Demografiska databasen - Umeå universitet
DIS-Bergslagen (Datorhjälp i släktforskning)
Folk i rörelse - Ett digitalt läromedel om folkrörelser och demokrati

Industrihistoriska föreningen i Västerås
Institutet för språk och folkminnen - SOFI
Kungliga biblioteket
KvinnSam - Nationellt bibliotek för genusforskning
Mälardalens högskola
Nationell Arkivdatabas - NAD

Riksantikvarieämbetets arkiv
Riksarkivets "Hitta i..." (pdf-filer med nyttiga tips om hur man kan leta i olika arkiv. Ligger på Riksarkivets hemsida under "Publikationer")

Släkt- och bygdeforskarföreningen Engelbrekt
Sondera
SVAR
Svensk Filmdatabas
Svensk mediedatabas (SMDB)
Sveriges LjudmigreringsCentrum (exempel på ett företag som säljer tjänster inom ljud- och bildmigrering)

Sällskapet Släktforskarne Fagersta
Veteranbåtsarkivet
Västerås släktforskarklubb
Västerås Stiftsbibliotek och handskriftssamling (i Västerås stadsbibliotek)

Västmanlands Hembygdsförbund
Västmanlands läns museum
Västmanlandssamlingen (i Västerås stadsbibliotek)

Västra Mälardalens Släktforskare
Ångkraftverkets vänner

INTRESSEFÖRENINGAR INOM ARKIVVÄRLDEN

Folkrörelsernas arkivförbund (FA)
Föreningen Bergslagsarkiv (FBA)
Näringslivsarkivens förening (NAF)