Ordning och reda i hembygdsföreningens arkiv

Kursinbjudan
Arkiv Västmanland inbjuder till en kurs om ORDNING OCH REDA
i hembygdsföreningens arkiv

Hembygdsföreningarna bevarar och förvaltar en stor del av landets rika kulturarv. Hur hanterar man det på bästa sätt? Det och mycket mer ingår i denna arkivkurs som är speciellt riktad till hembygdsföreningarna! Kursen är en del av Sveriges Hembygdsförbunds nationella arkivprojekt. Utöver kursmaterial ingår det även fika.

Tid: Tisdagen den 4 februari, kl 9.00–13.00

Plats: Arkivcentrum Arboga, Köpingsvägen 12 i Arboga

Pris: 150 kr inkl. kaffe

Anmälan: Senast den 30 januari

Kursen är en grundläggande baskurs med fokus på det analoga arkivmaterialet.

 Hur ordnar man sitt arkiv ?
 Hur bevarar man det för framtiden ?
 Hur bevarar man fotografier, filmer och pressklipp ?
 Vad bör man använda för skriv- och förvaringsmateriel ?
 Hur hanterar man med sina samlingar?

Anmälan skickas till: yvonne.bergman @ arkivcentrum.se eller telefon 021-18 68 80

Vi vill veta följande:

Namn på deltagaren/na

E-postadress/tf

Föreningens namn

Eventuella matallergier