Personal

Vilka är det egentligen som arbetar på Arkiv Västmanland? Och vem skall kontaktas i vilka ärenden?

Alla vi som arbetar hos Arkiv Västmanland är i mer eller mindre grad involverade i de flesta arbetsuppgifter som förekommer hos oss. Men naturligtvis finns en viss uppdelning av ansvars- och intresseområden utifrån den tjänst och bakgrund var och en har. Nedan en liten presentation med kontaktuppgifter till var och en. 

Yvonne Bergman

Portträtt av Yvonne Bergman

arkivchef/arkivarie (delad heltid, se nedan)

e-post:  yvonne.bergman@arkivcentrum.se 

telefon: 019-777 19 51
ArkivCentrum Örebro län.

 

Frida Nordin Kamph Frida Nordin Kamph

arkivarie (deltid)
e-post: frida@arkivvastmanland.se

 

 

 

Linda LamppuArkiv Västmanlands personal, fotografi föreställande Linda Lamppu

arkivassistent (heltid)
e-post: linda@arkivvastmanland.se
mobiltelefon: 070-374 83 15

 

Wanja AhlmquistWanja Almquist

arkivassistent (timanställd)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

Tina Nyqvist Tina Nyqvist

arkivassistent (deltid)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

 

Hjördis Häll Hjördis Häll

bokföringsansvarig (deltid)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

 

 

Oscar Forsgren

arkivarie

e-post: oscar@arkivvastmanland.se

mobiltelefon: 070 354 70 20