Personal

Vilka är det egentligen som arbetar på Arkiv Västmanland? Och vem skall kontaktas i vilka ärenden?

Alla vi som arbetar hos Arkiv Västmanland är i mer eller mindre grad involverade i de flesta arbetsuppgifter som förekommer hos oss. Men naturligtvis finns en viss uppdelning av ansvars- och intresseområden utifrån den tjänst och bakgrund var och en har. Nedan en liten presentation med exempel på arbetsområden för var och en.

Christina Sirtoft BreitholtzChristina Sirtoft Breitholtz

arkivchef/arkivarie (heltid) 
e-post: christina@arkivvastmanland.se 
mobiltelefon: 070-354 70 20 

Har övergripande verksamhets- och personalansvar. Arbetar med utvecklingsfrågor, uppdragsverksamhet (exempelvis projektledning, dokumenthanteringsplaner, föredrag och kurser).
Tar oftast hand om uppsatstips och forskarfrågor med inriktning på bruksnäring och andra företag, samt arkivlektioner med inriktning källkritik.

Är ledamot i styrelsen för bolaget Örebro-Västmanlands Arkiv AB, vilket ägs gemensamt av Arkiv Västmanland och ArkivCentrum Örebro län.
Är ordförande i Näringslivsarkivens förening och vice ordförande i Föreningen Bergslagsarkiv. Är sekreterare i Näringslivsarkivens stödfond och ledamot i Riksarkivets samarbetsråd för enskilda arkiv.

Har studerat arkivvetenskap, historia, litteraturvetenskap, svenska och religionsvetenskap. Har ett förflutet som småföretagare.

Frida Nordin Kamph Frida Nordin Kamph

arkivarie (deltid)
e-post: frida@arkivvastmanland.se

Arbetar i Västerås med depåärenden, forskarfrågor (särskilt rörande Västerås och gärna med inriktning på föreningar och genusfrågor), studiebesöksverksamhet, Arkivens Dag med mera.

Har hand om gallringsärenden, som syftar till ökad tillgänglighet för det material som bör bevaras för all framtid och samtidigt ge mer yteffektiv förvaring för våra medlemmars arkiv.

Är sammankallande valberedare i Föreningen Bergslagsarkiv.

Har studerat arkivkunskap och historia.

Linda LamppuArkiv Västmanlands personal, fotografi föreställande Linda Lamppu

arkivassistent (heltid)
e-post: linda@arkivvastmanland.se
mobiltelefon: 070-374 83 15

Ansvarar för interna sökregister. Arbetar med depåärenden och forskarservice i Arboga.

Har studerat arkeologi, konstvetenskap, arkivvetenskap med mera. Har i bagaget bland annat erfarenhet som chef för en serietidningsbutik och arbete i bokhandel.

Wanja AhlmquistWanja Almquist

arkivassistent (timanställd)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

Arbetar med leveransmottagning och forskarservice i Arkivcentrum Arboga. Med stor lokalkännedom i bagaget besvarar hon allehanda forskarfrågor med koppling till Hedströmsdalsarkivet i allmänhet och Kolsva i synnerhet.

Har en bakgrund bland annat som växeltelefonist på Kohlswa Jernverk.

Tina Nyqvist Tina Nyqvist

arkivassistent (deltid)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

Arbetar med digitalisering. Just nu ett långvarigt projekt med att digitaliserar äldre arkivförteckningar för förbättrad återsökning.
Är vår interna expert på tillgänglighetsfrågor för synskadade.

Har en bakgrund i den grafiska världen. Är aktiv i Synskadades förening.

Hjördis Häll Hjördis Häll

bokföringsansvarig (deltid)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

Ansvarar för bokföring, ekonomiska placeringar och intern ekonomisk rådgivning.

Är kassör i Näringslivsarkivens förening och revisor i Folkrörelsernas Arkivförbund.
Innehar dessutom en mängd andra kassörsuppdrag för större och mindre föreningar och organisationer.

Har en lång och framgångsrik bakgrund som banktjänsteman.