Personal

Vilka är det egentligen som arbetar på Arkiv Västmanland? Och vem skall kontaktas i vilka ärenden?

Alla vi som arbetar hos Arkiv Västmanland är i mer eller mindre grad involverade i de flesta arbetsuppgifter som förekommer hos oss. Men naturligtvis finns en viss uppdelning av ansvars- och intresseområden utifrån den tjänst och bakgrund var och en har. Nedan en liten presentation med kontaktuppgifter till var och en. 

Elinor Magnerus

arkivchef

e-post:  elinor.magnerus@arkivcentrum.se 

telefon: 019-777 19 53
ArkivCentrum Örebro län.

 

Frida Nordin Kamph

arkivarie (deltid)
e-post: frida@arkivvastmanland.se

 

 

 

Wanja Ahlmquist

arkivassistent (timanställd)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

Linda Lamppu

arkivassistent 
e-post: linda@arkivvastmanland.se

 

Hjördis Häll

bokföringsansvarig (deltid)
Kan nås via kontorets e-post: info@arkivvastmanland.se

 

 

Oscar Forsgren

arkivarie

e-post: oscar@arkivvastmanland.se

mobiltelefon: 070 354 70 20